Wizyt: 063613
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Ewidencje, rejestry, archiwa
EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp. prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:
  • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
  • administracyjnej,
  • gospodarczej i finansowej,
  • innej wynikającej z potrzeb placówki.
 Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


pobierz: Ewidencje rejestry zestawienia Przedszkola Miejskiego Nr 10.doc, 0.03 MB
[drukuj]

Autor: Maniukiewicz Renata @ 20/10/2007 00:02
Opublikował: Maniukiewicz Renata @ 14/02/2011 10:59
Ostatnia zmiana: Maniukiewicz Renata @ 14/02/2011 10:59
Tekst wyświetlony: 0 razy.